iLEAD
Digital ledelsesudvikling af fremtidens ledere
ilead-image-1024x640.jpg

Dit udbytte

Hvorfor

deltage i

iLEAD

Hvad får du ud af at deltage i iLEAD?

Når ledere deltager på ledelseskurser, vender de ofte inspirerede og motiverede tilbage, men opdager at det kan være en udfordring at få deres viden bragt i spil i deres konkrete ledelseskontekst. Tid, penge og læring kan gå tabt. Dette forsøger iLEAD at imødekomme ved at bringe ledelsestræningen ind i din hverdag.

Første iLEAD-forløb er afsluttet. Næste iLEAD-forløb starter i 2020 - skriv dig op her, hvis du ønsker at modtage nyheder fra iLEAD om et nyt forløb og andre aktiviteter.

 

 

Ledelsestræning integreret i din dagligdag

I modsætning til andre kurser foregår iLEAD forløbet i dit daglige arbejde, fordi vi mener, det giver mest mening at udvikle din ledelse i den kontekst, ledelsen skal anvendes i. Når du deltager i iLEAD, udvælger du et af 4 meget overordnede mål:

  • Styrket anvendelse af menneskelige ressourcer (arbejde med udvikling af medarbejdernes potentiale og kompetencer)

  • Styrket anvendelse af data og information (arbejde med at få overblik over, dele og bruge relevante data og informationer)

  • Forbedret internt samarbejde (arbejde med at styrke samarbejdet og koordineringen mellem dine medarbejdere)

  • Optimerede arbejdsgange (arbejde med at effektivisere arbejdsgange, så viden deles og flaskehalse undgås)

Forløbet er struktureret i en række moduler, der beskæftiger sig med, at du skal vælge et overordnet mål, konkretisere dit mål, lægge en plan, implementere i praksis og følge op. Under disse moduler bliver du præsenteret for podcasts og videoer til inspiration, og du får støtte til at implementere dit mål i praksis gennem såkaldte go-do-it’s, cases (scenarier) og refleksionsøvelser.

Udvalgte tematikker i podcasts og videoer er:

  • Krav & ressourcer: Her hjælpes du som leder med at identificere, hvilke krævende faktorer, der er i dine medarbejderes arbejde, og hvilke ressourcer (bredt forstået) man kan trække på med henblik på at skabe en balance for den enkelte medarbejder

  • Feedback: Redskaber til hvordan du som leder bedst muligt kan give og modtage feedback

  • Opgavekommunikation: Hvordan du bedst muligt kommunikerer og organiserer opgaver

  • Motivation i ledelse: Ting du skal være opmærksom på, når du vil arbejde med at motivere dine medarbejdere

  • Den svære samtale: Konflikter af forskellig karakter er en del af at arbejde i en virksomhed, hvor man skal arbejde sammen på kryds og tværs. Denne tematik beskæftiger sig med redskaber du som leder kan benytte før og under denne form for samtale.

 

 

Et fleksibelt format

iLEAD forløbet tilbyder dig fleksibel ledelsestræning via mobil, tablet eller computer, der kan tilpasses til din situation.

Du kan lytte til en podcast, mens du er på vej til et kundemøde. Eller du kan afprøve ledelsesstrategier med det samme. Du vælger det, der passer til dig og dine medarbejdere. Du har derudover mulighed for at bede om feedback fra dine medarbejdere via et spørgeskema, der udsendes fra app’en.

Vi anbefaler dog, at du bruger minimum 15 minutter i selve applikationen hver dag. Du vil naturligvis herudover bruge tid på din ledelse.

 

 

Feedback: Rapport om din ledelse

Fordi iLEAD er et forskningsprojekt, kræver deltagelsen, at du og dine medarbejdere løbende svarer på spørgeskemaer - i alt tre stk.

Til gengæld vil du på baggrund af spørgeskemaerne modtage en rapport om din ledelse efter endt forløb. Du vil først modtage en rapport, når mindst 5 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet. Alle besvarelser er således anonyme.

Hvad får jeg ud af at deltage?.png
 
iLEAD lige streg som vertical line.png
Hvad tilbyder forløbet?.png