iLEAD
Digital ledelsesudvikling af fremtidens ledere
ilead-image-1024x640.jpg

Om forskningen

Datadrevet

Intuitivt

On demand

Vi udvikler et forskningsbaseret forløb, der bringer ledelsestræning ind i organisationen

Industriens Fond har bevilliget 7 mio. kr. til iLEAD-projektet, der er et tværfagligt samarbejde mellem Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet og forløber til 2021. 

Næste iLEAD-forløb starter i 2020, og tilmeldingen åbner primo december. Hvis du ønsker at blive gjort opmærksom på, når tilmeldingen åbner, så send en mail til cev.acc@cbs.dk.


Hvad og hvem

iLEAD er en tværfaglig gruppe af forskere med speciale inden for psykologi, ledelse, digitalisering, og økonomi fra CBS, KU og AU.

iLEAD forskerne har i dialog med erhvervslivet udviklet et webbaseret ledelsesudviklingsforløb. Ledelsesudviklingen skal bruges til at forbedre ledelse i de danske små og mellemstore virksomheder.  I projektet tages der udgangspunkt i forskning inden for ledelse, digitalisering og læring.  

iLEAD-projektet har et tæt samarbejde med følgende organisationer: Dansk Industri, Dansk Erhverv, Innovationsfonden, Lederne og SMVDanmark, organiseret under vores advisory board. Formålet er at styrke fremtidens ledere – til gavn for vækst og forbedret konkurrenceevne.


iLEAD forsker i effekter af ledelsesudvikling i digital form (en webapplikation), og fokuserer på udvikling af følgende overordnede ledelsesproblematikker og behov:

  1. Transfer issues: Fra teori til praksis

Et af målene med forløbet er at bringe læringen direkte ind i lederens egen organisation. Webapplikationen gør dette praktisk muligt, men indholdet i ledelsesudviklingsforløbet er desuden udviklet til, at lederen skal afprøve teori i praksis og forholde sig til sin egen situation i virksomheden.

2. Individuel tilpasning: Relevans for egne ledelsesproblematikker

Ledere sidder ofte med særlige ledelsesproblematikker, de har brug for at løse, og dette kan ikke altid imødekommes på et ledelseskursus. Under dette forløb vil deltagerne, ud fra et af fire overordnede mål, arbejde med en selvvalgt praktisk problematik.

3. Feedback som læring: fra lederen selv, kollegaer og medarbejdere 

Enhver læring kræver feedback. Forløbet inkluderer derfor tre former for feedback: fra en selv (struktureret refleksion), fra en kollega (samtale), og fra medarbejderne (survey). 

4. Informating: data og deres anvendelse

Alle bruger data, men hvilke og hvordan er en udfordring enhver leder står overfor. Forløbet inkluderer teori og praksis, som forholder sig til denne problematik.

Disse fire overordnede problematikker bliver adresseret igennem praktiske øvelser, podcasts, videoer, scenarier, quiz, og refleksioner baseret på målsætningsteori, krav-ressource modellen, ressource based theory, ledelsesstrategier, planlægningsteori, kommunikations- og delegeringsteori, opgave og problemløsningsfokus, samt viden om data og informationshåndtering. 


iLEAD er et tværfagligt.png
 
 
iLEAD proces grafik.png
 

 

Projektets opbygning

Center for Ejerledede Virksomheder er kendt for sit tætte samarbejde med erhvervslivet, og iLEAD er ingen undtagelse. Projektets tre hjørnesten viden, værktøj og dialog bidrager til at skabe ny viden om ledelse. Via et konkret værktøj, iLEAD web applikationen, vil vi opfordre danske ledere til at arbejde aktivt med deres daglige ledelse.

iLEAD_projektets forløb.png
 

Mød holdet bag iLEAD

Vi arbejder tværfagligt og på tværs af Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Projektet er forankret hos Center for Ejerledede Virksomheder på Copenhagen Business School.

 
Ann-Louise Holten Lektor i psykologi (KU)

Ann-Louise Holten
Lektor i psykologi (KU)

Anne Bøllingtoft Lektor i ledelse (AU)

Anne Bøllingtoft
Lektor i ledelse (AU)

Jette Poulsen Jørgensen, Centerleder, CEV (CBS)

Jette Poulsen Jørgensen, Centerleder, CEV (CBS)

Mari-Klara Stein Lektor i IT og ledelse (CBS)

Mari-Klara Stein
Lektor i IT og ledelse (CBS)

Niels Westergård-Nielsen  Professor i økonomi (CBS)

Niels Westergård-Nielsen
Professor i økonomi (CBS)

Tina Blegind Jensen Professor i IT og ledelse (CBS)

Tina Blegind Jensen
Professor i IT og ledelse (CBS)

Lotte Bøgh Andersen Professor i ledelse (AU)

Lotte Bøgh Andersen
Professor i ledelse (AU)

Hannah Regitze Jørgensen Forskningsassistent (CBS)

Hannah Regitze Jørgensen
Forskningsassistent (CBS)